Your Cart

מדיניות החלפה / החזרת מוצרים

החזרה/ביטול עסקה

כל המוצרים עוברים ביקורת תקינות לפני שליחתם. לא תתאפשר החזרת מוצרים שאריזתם נפתחה או שבוצע בהם שימוש (אפילו פעם אחת!) ולכן אנו ממליצים לוודא שאכן זהו המוצר שברצונכם להזמין.

מוצר שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה בו שימוש ניתן יהיה להחזירו או להחליפו בחנות או לשלוח אלינו בדואר בתוך 14 ימים מיום הקניה ולקבל תמורתו זיכוי בשווי המוצר או מוצר אחר, בניכוי דמי משלוח, לשימוש ללא הגבלת זמן בחנות או בהזמנה נוספת באתר.

* במקרה של החלפת המוצר באמצעות הדואר יש לצרף דמי טיפול ומשלוח נוספים

לקוח אשר ערך הזמנה באתר זה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

 ביטול/החזרת המוצרים ייעשו בהתאם לחוק ובכפוף לכך שהמוצרים נרכשו באמצעות אתר של החברה בלבד.

ביטול עסקה ייעשה בפנייה בטלפון למספר 03-517-2507 או בכתב לחברה באמצעות הודעה אשר תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני (info@labelm.co.il) או דרך האתר בעמוד צור קשר וזאת תוך 14 יום מיום מקבלת המוצר כשהוא באריזתו המקורית כאשר לא נעשה שימוש במוצר כלל, העתק מהחשבונית בגין המעידה על רכישת המוצר באתר. הודעת הביטול תכיל את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון ליצירת קשר, כתובת , כתובת דואר אלקטרוני, צילום חשבונית.

במקרה של ביטול תהא החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר (לא כולל דמי שילוח) או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם. 

במקרה של אי התאמה בין המוצר אשר הוזמן על ידי הלקוח באתר [לפי תיאורו בכתב] לבין המוצר שהתקבל בפועל אצל הלקוח, יתקבל זיכוי מלא. למען הסר ספק, טעות בהזמנת המוצר אשר נערכה ע"י הלקוח לא תיחשב כאי התאמה אלא כביטול המזכה את החברה בדמי ביטול כאמור לעיל. 

מקרים בהם לא תתאפשר החזרת המוצר:

  • במידה והלקוח השתמש במוצר 
  • במידה והלקוח פתח את אריזתו המקורית של המוצר


ביטול עסקה עקב פגם במוצר – פגם בייצור בלבד ולא נזק שגרם הרוכש למוצר - או עקב אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין התיאור המוצר בכתב המופיע באתר, תשיב החברה את מלוא הסכום ששולם על ידי הלקוח כולל דמי האספקה וזאת בתוך 10 ימי עסקים מיום קבלת הסחורה מאת הלקוח. לרוכש לא תהא כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא לאחר השבת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר ע"י החברה.   

במקרה בו תהא חס וחלילה תחול טעות בפרסום מוצר לגבי תיאורו או מחירו הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לא תהא ללקוח שום טענה מכל מין ו/או סוג היא ביחס לביטול ההזמנה.

במקרה בו תיווצר תקלה טכנית מכל מין ו/או סוג שהוא באתר, בכך תגרם מניעה לשימוש באתר ו/או עיכוב ו/או עצירת הפעילות השוטפת, הרי שהלקוח מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין ו/או סוג שהיא.